BEZBOLESNE LECZENIE ŻYLAKÓW ODBYTU, HEMOROIDÓW

Metoda Barrona

Metoda polegająca na zakładaniu gumowych podwiązek u podstawy guzka krwawniczego (metoda Barrona, tzw. rubber band ligation). Podwiązane tkanki ulegają niedokrwieniu i następnie martwicy. Podczas gdy podwiązka uciska śluzówke, dochodzi do obliteracji naczyń doprowadzających krew do guzka, po czym podwiązka odpada samoistnie wraz z tkanką martwiczą. Do zakładania podwiązek służy aparat Barrona, składający sie z pierścienia wewnętrznego, na który zakłada się podwiązke oraz ruchomego pierścienia zewnetrznego, służącego do jej zsuwania. Guzek wciąga się do wnetrza cylindra za pomocą ssaka, następnie zaciska się podwiązkę, która spadając, zaciska szypute guzka, co powoduje jego martwice, a nastepnie odpadniecie tkanek na zewnatrz od podwiązki i obliteracje naczyń szypuły.

Operacje hemoroidów przy wykorzystaniu urządzenia "Hemoron"

Najnowsza minimalnie inwazyjna metoda leczenia choroby hemoroidalnej

Zalety metody HEMORON

  • Metoda bezbolesna podczas zabiegu jak i w okresie pooperacyjnym
  • Leczy przyczyny a nie objawy choroby
  • Znieczulenie tylko miejscowe
  • Możliwa do zastosowania w stopniu I i III choroby hemoroidalnej
  • Wykonywana w chirurgii leczenie „jednego dnia”
  • Minimalne ryzyko powikłań

Istotą zabiegu Hemoron jest fakt, że nie usuwa się guzków krwawicznych tylko dąży do zamknięcia naczyń krwionośnych doprowadzających krew do hemoroidów. A więc podczas zabiegu nie występują żadna resekcja, nie ma rany i bólu. Pamiętajmy, że guzki krwawiczne, z których powstają hemoroidy są nam potrzebne dla prawidłowego utrzymania ‘szczelnego odbytu’.

Metoda polega na działaniu jednobiegunowego przerywanego prądu elektrycznego, pochodzącego z niskonapięciowego źródła, na naczynia doprowadzające krew do guzków hemoroidalnych. Zmniejszenie przepływu krwi w tętniczkach hemoroidalnych powoduje obkurczenie i zmniejszenie wypełniania krwią hemoroidów.

Badania naukowe wykazały, ze Hemoron powoduje zmniejszenie przepływu krwi w tętniczkach hemoroidalnych nawet o 80%. Pozostałe 20% przepływu umożliwia stopniowe dostosowanie się tkanek do nowych warunków. Zazwyczaj już przy pierwszej kontroli po 14 dniach od zabiegu możemy zauważyć obkurczenie, zmniejszenie wypełnienia krwią hemoroidów i obniżenie ich wilgotności. Nie występuje stan zapalny, towarzyszący martwicy po zupełnym zamknięciu krążenia w splocie naczyniowym.

Przygotowanie do zabiegu - najczęściej nie jest wymagane, wystarczy prawidłowe wypróżnienie w dniu zabiegu, ograniczenie diety do płynów od poprzedniego wieczora.

Cały zabieg trwa ok. 15-20 minut, a leczenie jednego guzka od 2 do 12 minut.

Bezpośrednio po zabiegu są Państwo w pełni sprawni. Kontrolna wizyta w 14 dni po zabiegu. Hemoron nie wywołuje bólu podczas i po zabiegu, nie występują poważne powikłania, a więc nie ma: krwawienia, nie trzymania gazów i stolca, ani uszkodzenia zwieraczy. Metoda Hemoron jest powtarzalna, zaleca się jej wykonanie co najmniej 3 zabiegów w odstępach 4-6 tygodniowych, to przynosi najtrwalsze wyniki leczenia.

CENNIK:
Operacja żylaków odbytu sposobem HEMORON 300 zł
Podwiązanie żylaków odbytu sp. Barrona (1 gumka) 200 zł
Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz