Chirurgia ogólna

Oddziały zabiegowe » Chirurgia ogólna

UWAGA!!! 
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. 

Kolonoskopia - badanie jelita grubego z możliwością znieczulenia

Jest to obrazowe badanie jelita grubego, wykonywane przy użyciu giętkiego instrumentu (kolonoskopu) zbudowanego z kilkudziesięciu tysięcy włókien optycznych, tworzących wiązki światłowodowe. Instrument posiada precyzyjny mechanizm sterujący, umożliwiający jego zginanie, co pozwala na wprowadzenie go do dalszych odcinków jelita. Celem badania kolonoskopowego jest ocena makroskopowa powierzchni błony śluzowej jelita grubego. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego oraz wy

konania wielu zabiegów endoskopowych, jak wycięcie polipów czy tamowanie krwawienia.

Wskazaniem do kolonoskopii jest:

 • krwawienie z odbytu lub stwierdzenie stolca z obecnością krwi (samo badanie proktologiczne- palcem lub sztywnym instrumentem nawet przy znalezieniu potencjalnego źródła krwawienia jest niewystarczające);
 • zmiana charakteru oddawanego stolca (zmiana jego średnicy, konsystencji, częstości wypróżnień);
 • dolegliwości bólowe jamy brzusznej niewyjaśnione innymi badaniami, niewyjaśniony ubytek masy ciała lub anemia;
 • wątpliwości wynikające z wcześniej przeprowadzonych badań obrazowych (np. radiologicznych, ultrasonograficznych);
 • podejrzenie raka jelita grubego, obecności polipów, schyłków oraz stanów zapalnych;
 • kontrole po leczeniu operacyjnym lub endoskopowym jelita grubego.

http://www.bigstockphoto.com/pl/image-36967243/stock-photo-cia%C5%82o

Polipektomia - usuwanie polipów jelita grubego

Polipektomia jest zabiegiem wycięcia polipa z wykorzystaniem endoskopu (endoskopowa elektroresekcja pętlą diatermiczną).

Zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań operacyjnych, najczęściej nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych i nie wymaga głębokiej narkozy. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz szybki powrót do normalnej aktywności życiowej po zabiegu. Badanie wykonywane jest sprzętem specjalnie dekontaminowanym wg ogólnie przyjętych zasad, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.

Przeprowadzenie zabiegu Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego i ocenie możliwości technicznych dokonania zabiegu, zarzuca się pętlę na szypułę polipa i przepalają, przepuszczając przez pętlę prąd elektryczny. Następnie wyjmuje się polipa i przesyła się go do oceny mikroskopowej. Możliwe jest również stopniowe odpalanie główki, zwłaszcza większego polipa, techniką „kęsową". Należy podkreślić, że zabiegi te są nie-bolesne.

Operacje żylaków i szczeliny odbytu

Nawrotowe szczeliny, przewlekłe szczeliny, niepowodzenia leczenia farmakologicznego (ponad 3 miesiące) są wskazaniem do leczenia operacyjnego. Chirurgiczne procedury mają na celu obniżenie ciśnienia spoczynkowego w kanale odbytu i obniżenie wzmożonego napięcia zwieracza wewnętrznego.

Wycięcie szczeliny - dotyczy przewlekłych, niegojących się szczelin.

Zabieg trwa około 20 minut. W znieczuleniu ogólnym w wycina się szczelinę w całości wraz z przerosła brodawką na poziomie linii grzebieniastej i guzkiem wartowniczym

Gastroskopia

Dlaczego proponujemy Państwu to badanie:

Panendoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną oceniającą części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialną za nawrotowość wrzodów, lub też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian.

Jak przygotować się do badania?

Na 6-8 godzin przed badaniem nie powinno się jeść ani pić, gdyż żołądek i dwunastnica powinny być puste.

Jeśli panendoskopia jest w godzinach  porannych w dniu badania proszę nic nie jeść i nie pić.

Jeśli badanie zaplanowano w godzinach popołudniowych, w dniu badania rano można zjeść śniadanie  i pić, jednak ostatni płyn może być wypity nie później niż 6-8 godzin przed zaplanowanym terminem badania.

W przypadku kiedy pacjent przyjmuje leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca proszę przyjąć leki w wczesnych godzinach porannych i popić niewielką ilością wody.

Przeprowadzenie badania

Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Wcześniej należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą Lignocainy lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła fibroskop prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego.

Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut i jest bezbolesne, podobnie jak pobieranie wycinków.

Instrument służący do badania jest każdorazowo dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie Pacjenta jest praktycznie niemożliwe.

Możliwe powikłania

Powikłania panendoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, niekiedy może dojść do krwawienia, głównie po pobraniu wycinków. Powikłania te wymagają szybkiego leczenia operacyjnego.

Postępowanie po badaniu

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez 2 godziny po badaniu nic jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia. Przy silnych bólach jamy brzusznej , bądź czarnym stolcu należy powiadomić niezwłocznie lekarza.

 

 

INNOWACYJNA METODA!!! Laserowe leczenie żylaków odbytu LASEREM CO2

Zabieg dedykowany jest przede wszystkim do leczenia zewnętrznych żylaków odbytu. Jest to zabieg najmniej inwazyjny i najprostszy z obecnych stosowanych przy leczeniu żylaków odbytu. Zabieg polega na odparowaniu zewnętrznych części hemoroidów pozostających poza odbytem. Podczas zabiegu konieczne może być założenie szwów samorozpuszczalnych. Zabieg jest wykonywany w krótkim znieczuleniu ogólnym. Czas trwania zabiegu ok. 20-30min. Pacjent jest wypisany do domu po około 2 godzinach.  Można powrócić do normalnych zajęć. W przypadku wykonania odparowania hemoroidów zewnętrznych, rany w obrębie anodermy goją się przez około 14 dni. W tym czasie zaleca się częste podmywanie z użyciem szarego mydła i środków antyseptycznych.

W przypadku powiększonych żylaków wewnętrznych zabieg może zostać uzupełniony o koagulację światłem odgałęzień tętnicy odbytniczej i częściowym obkurczeniu śluzówki oraz tkanek otaczających. W ten sposób zmieniony zostaje przepływ tętniczo- żylny w guzku krwawniczym, w konsekwencji czego dochodzi do stopniowego wycofywania się hemoroidów.

Zalety metody laserowej:

·         Zabiegi mało-bolesne

·         niskie ryzyko uszkodzenia śluzówki i zwieracza

·         Niskie ryzyko powikłań

·         Zabieg w ramach chirurgii jednodniowej

·         Szybki powrót do normalnej aktywności

·         Możliwość powtarzania zabiegu lub łączenia z innymi zabiegami

 

Przygotowanie do zabiegu:

·         Leki zażywane na stałe na nadciśnienie i na serce zażyć planowo oraz zabrać ze sobą, stosowanie leków przeciwcukrzycowych oraz wpływających na krzepliwość krwi musi być skonsultowane z lekarzem

·         min 4 godziny na czczo - nie jeść i nie pić

·         zabrać ze sobą dowód osobisty, piżamę i pantofle

·         zapewnić osobę towarzysząca i transport do domu po zabiegu

·         przedstawić wyniki wykonanych badań:  morfologia, INR, APTT, grupa krwi, EKG po 40-tym roku życia – badania wykonujemy około 1 tydzień przed planowanym zabiegiem (można wykonać w Euroklinice ul. Piotra Skargi 9 od pon-pt w godz. 8-10, lub na ul. Żółkiewskiego 40 w godz: pon 8-12, wt 8-12, śr 12-14)

·         Przewidywany czas pobytu na oddziale ok. 3-4 godziny.

·         Konieczność wykonania wlewu oczyszczającego wieczorem dzień przed zabiegiem oraz w dniu zabiegu w domu 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem zabiegu.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: 720 890 740 lub 33 485 94 48

Cena PROMOCYJNA zabiegu 1200 zł*

 

 

 

OPERACJE PRZEPUKLIN:

Co to jest przepuklina?

 

Przepuklina powstaje, gdy zawartość jamy ciała (np. fragment jelita) wydostaje się przez wewnętrzny otwór (kanał np. w ścianie brzucha), poza jej prawidłowe granice, powodując miękkie uwypuklenie. Przepukliną brzuszną nazywamy każdy typ przepukliny, w której worek przepuklinowy powstaje w wyniku przemieszczenia narządów z obrębu jamy brzusznej. Jest to bardzo powszechne schorzenie, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

 Przepuklina pachwinowa

est to najczęściej występujący typ przepukliny. Powstaje wtedy, gdy zawartość jamy brzusznej wydostaje się przez otwór w okolicy pachwiny. Rozróżniamy dwa rodzaje przepukliny pachwinowej: skośną i prostą. Przepuklina skośna powstaje, gdy worek przepuklinowy przedostaje się przez kanał w stronę worka mosznowego. Może ona osiągać bardzo duże rozmiary, wchodząc do moszny i powodując znaczne jej powiększenie. Przepuklina nosi wówczas nazwę mosznowej.Przepuklina prosta powstaje, gdy worek przepuklinowy przedostaje się bezpośrednio do pierścienia pachwinowego zewnętrznego przez otwór w tylnej ścianie brzucha położony przyśrodkowo od naczyń nadbrzusznych dolnych i nie schodzi do moszny. Zazwyczaj jest ona niewielka.

Przepuklina udowa

Powstaje wtedy, gdy worek przepuklinowy przechodzi przez kanał udowy i ujawnia się na udzie poniżej więzadła pachwinowego. Występuje prawie wyłącznie u kobiet. Osiąga niewielkie rozmiary - do kilku centymetrów średnicy. Bardzo łatwo ulega uwięźnięciu. Objawem przepukliny udowej jest uwypuklenie poniżej pachwiny.

Przepuklina pępkowa

Jest najczęściej wrodzoną przepukliną, występującą stosunkowo często u otyłych kobiet. Powstaje w kresie białej w otworze po naczyniach pępkowych tworząc powiększające się od kilku do kilkudziesięciu centymetrów średnicy uwypuklenie w samym pępku lub tuż obok niego. Zawartość przepukliny szybko zrasta się z workiem powodując niemożliwość jej odprowadzenia.

Przepuklina brzuszna pooperacyjna

Jest powikłaniem wcześniej przebytych operacji jamy brzusznej. Powstaje wtedy, gdy worek przepuklinowy przechodzi przez otwór w ścianie brzucha powstały wskutek osłabienia tkanek w miejscu blizny po wcześniejszej operacji.

Objawy i dolegliwości towarzyszące przepuklinie

Ogólnymi objawami i dolegliwościami związanymi z powstawaniem i istnieniem przepuklin są:

 • ból, pociąganie,

 • uczucie pieczenia lub guza,

 • promieniowanie bólu podczas wysiłku,

 • a w przypadkach dużych przepuklin:

 • zaburzenia procesu oddychania,

 • osłabienie perystaltyki.

Sprzyja powstawaniu przepuklin

 

 • przewlekłe zaparcia

 • częsty kaszel

 • dźwiganie ciężkich przedmiotów

CENNIK:
Kolonoskopia z biopsją w znieczuleniu z badaniem histopatologicznym 700 zł
Kolonoskopia z biopsją u dzieci w znieczuleniu + bad Hist-pat(jeden wycinek) 1200 zł
Polipektomia endoskopowa w znieczuleniu z badaniem histopatologicznym 700 zł
Gastroskopia + test Helicobacter 300 zł
Gastroskopia + bad Hist-pat (jeden wycinek) 350 zł
Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym + bad. Hp 550 zł
Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym + bad Hist-pat (jeden wycinek) 600 zł
   
Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym u dzieci + bad Hist-pat(jeden wycinek) 900 zł

SAFENEKTOMIA Operacja żylaków kończyn dolnych ze znieczuleniem

MINIFLEBEKTOMIA Operacja żylaków kończyn dolnych ze znieczuleniem

SAFENEKTOMIA z podwiązaniem perforatorów Operacja żylaków kończyn dolnych 

2.000 zł

1.800 zł

2.500 zł

Chirurgiczne usunięcie zmiany skórnej + bad. Hist-pat 300 zł
Rektoskopia + bad Hist-pat 300 zł
Usunięcie tłuszczaka 300 zł
Usunięcie ciała obcego ze skóry 250 zł
Operacja żylaków odbytu sposobem HEMORON 300 zł
Podwiązanie żylaków odbytu sp. Barrona (1 gumka) 200 zł
Leczenie „pajączków” nóg- mikroskleroterapia 250 zł
Usunięcie łagodnych brodawek skórnych metodą CRYO 150 zł
Dermatoskopia  170 zł
Porada lekarza specjalisty 120 zł
Porada lekarza specjalisty z badaniem USG jamy brzusznej 170 zł
Badanie USG-Doppler (naczyń) 120 zł
Badanie USG- Doppler (naczyń) z poradą specjalisty 240 zł
Usunięcie szwów, opatrunek 50 zł
Masaż aparatem BOA 30 zł
Stymulacja skóry lampą BIOPTRON 30 zł
Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz