Dietetyk

Poradnie specjalistyczne » Dietetyk

mgr Anna Pawlik

Opracowywanie indywidualnych planów i zaleceń żywieniowych, zgodnych z aktualnymi normami i zasadami prawidłowego żywienia dla:

 
 • osób z prawidłową masą ciała,

 • osób z nadwagą i otyłością,

 • osób z niedowagą,

 • osób z niedoborami składników odżywczych,

 • osób o zwiększonej aktywności fizycznej,

 • dzieci i młodzieży,

 • kobiet w ciąży i matek karmiących,

 • osób starszych.

 
 
.
 
 
 

Dietoterapia dla osób, u których prawidłowy sposób żywienia jest niezbędnym elementem leczenia w:

 
 • alergiach i nietolerancjach pokarmowych,

 • chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego,

 • chorobach jelit,

 • chorobach wątroby i dróg żółciowych,

 • chorobach trzustki,

 • chorobach nerek,

 • chorobach układu krążenia,

 • chorobach metabolicznych,

 • chorobach układu kostno-stawowego,

 • wybranych chorobach neurologicznych.

 
 
 
 

Każdy plan żywieniowy jest opracowywany na podstawie przeprowadzonego wywiadu żywieniowego.

Uwzględnia on potrzeby i stan organizmu, styl życia, oraz preferencje kulinarne.

 

 

Pierwsza wizyta – 70 zł. Czas trwania: 45 minut

               zebranie wywiadu żywieniowego i zdrowotnego (przygotowanie do opracowania zaleceń żywieniowych bądź indywidualnego planu żywieniowego

           analiza wyników badań krwi (jeśli istnieje potrzeba)

             omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania się

 

Zalecenia żywieniowe  – 60 zł. Czas trwania (odbiór + omówienie): 15 minut

      omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania się

      opracowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych (uwagi technologiczne dotyczące przygotowania potraw i posiłków, wykaz produktów i potraw zalecanych oraz przeciwwskazanych)

      opracowanie indywidualnego jednodniowego planu żywieniowego

 

 

Jadłospis 7-dniowy – 110 zł Czas trwania (odbiór + omówienie): 15 minut

      opracowanie indywidualnego planu żywieniowego na postawie zebranego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego

      omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania się i popełnianych błędów żywieniowych

 

 

Jadłospis 14-dniowy – 180 zł Czas trwania (odbiór + omówienie): 15 minut

      opracowanie indywidualnego planu żywieniowego na postawie zebranego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego

      omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania się i popełnianych błędów żywieniowych

Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz