Dofinansowanie z Unii Europejskiej

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przedsiębiorstwo EUROKLINIKA Spółka z o.o. Bielsko-Biała

zrealizowało projekt pn.:

„Rozwój usług medycznych w Spółce Euroklinika poprzez zakup urządzenia diagnostycznego nowej generacji” 

Wartość projektu: 185.531,12 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych 158.796,30 PLN

 

Wartość dofinansowania: 95.261,91 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz