Gastroenterologia

Oddziały zabiegowe » Gastroenterologia

UWAGA!!! 
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. 

Kolonoskopia - badanie jelita grubego z możliwością znieczulenia

Jest to obrazowe badanie jelita grubego, wykonywane przy użyciu giętkiego instrumentu (kolonoskopu) zbudowanego z kilkudziesięciu tysięcy włókien optycznych, tworzących wiązki światłowodowe. Instrument posiada precyzyjny mechanizm sterujący, umożliwiający jego zginanie, co pozwala na wprowadzenie go do dalszych odcinków jelita. Celem badania kolonoskopowego jest ocena makroskopowa powierzchni błony śluzowej jelita grubego. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego oraz wykonania wielu zabiegów endoskopowych, jak wycięcie polipów czy tamowanie krwawienia.

Wskazaniem do kolonoskopii jest:

  • krwawienie z odbytu lub stwierdzenie stolca z obecnością krwi (samo badanie proktologiczne- palcem lub sztywnym instrumentem nawet przy znalezieniu potencjalnego źródła krwawienia jest niewystarczające);
  • zmiana charakteru oddawanego stolca (zmiana jego średnicy, konsystencji, częstości wypróżnień);
  • dolegliwości bólowe jamy brzusznej niewyjaśnione innymi badaniami, niewyjaśniony ubytek masy ciała lub anemia;
  • wątpliwości wynikające z wcześniej przeprowadzonych badań obrazowych (np. radiologicznych, ultrasonograficznych);
  • podejrzenie raka jelita grubego, obecności polipów, schyłków oraz stanów zapalnych;

kontrole po leczeniu operacyjnym lub endoskopowym jelita grubego.

Polipektomia - usuwanie polipów jelita grubego

Polipektomia jest zabiegiem wycięcia polipa z wykorzystaniem endoskopu (endoskopowa elektroresekcja pętlą diatermiczną).

Zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań operacyjnych, najczęściej nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych i nie wymaga głębokiej narkozy. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz szybki powrót do normalnej aktywności życiowej po zabiegu. Badanie wykonywane jest sprzętem specjalnie dekontaminowanym wg ogólnie przyjętych zasad, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.

Przeprowadzenie zabiegu Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego i ocenie możliwości technicznych dokonania zabiegu, zarzuca się pętlę na szypułę polipa i przepalają, przepuszczając przez pętlę prąd elektryczny. Następnie wyjmuje się polipa i przesyła się go do oceny mikroskopowej. Możliwe jest również stopniowe odpalanie główki, zwłaszcza większego polipa, techniką „kęsową". Należy podkreślić, że zabiegi te są nie-bolesne.

Operacje żylaków i szczeliny odbytu

Operacje szczeliny odbytu

Nawrotowe szczeliny, przewlekłe szczeliny, niepowodzenia leczenia farmakologicznego (ponad 3 miesiące) są wskazaniem do leczenia operacyjnego. Chirurgiczne procedury mają na celu obniżenie ciśnienia spoczynkowego w kanale odbytu i obniżenie wzmożonego napięcia zwieracza wewnętrznego.

Wycięcie szczeliny - dotyczy przewlekłych, niegojących się szczelin.

Zabieg trwa około 20 minut. W znieczuleniu ogólnym w wycina się szczelinę w całości wraz z przerosła brodawką na poziomie linii grzebieniastej i guzkiem wartowniczym.

Gastroskopia

Dlaczego proponujemy Państwu to badanie:

Panendoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną oceniającą części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialną za nawrotowość wrzodów, lub też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian.

Jak przygotować się do badania?

Na 6-8 godzin przed badaniem nie powinno się jeść ani pić, gdyż żołądek i dwunastnica powinny być puste.

Jeśli panendoskopia jest w godzinach  porannych w dniu badania proszę nic nie jeść i nie pić.

Jeśli badanie zaplanowano w godzinach popołudniowych, w dniu badania rano można zjeść śniadanie  i pić, jednak ostatni płyn może być wypity nie później niż 6-8 godzin przed zaplanowanym terminem badania.

W przypadku kiedy pacjent przyjmuje leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca proszę przyjąć leki w wczesnych godzinach porannych i popić niewielką ilością wody.

Przeprowadzenie badania

Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Wcześniej należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą Lignocainy lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła fibroskop prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego.

Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut i jest bezbolesne, podobnie jak pobieranie wycinków.

Instrument służący do badania jest każdorazowo dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie Pacjenta jest praktycznie niemożliwe.

Możliwe powikłania

Powikłania panendoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, niekiedy może dojść do krwawienia, głównie po pobraniu wycinków. Powikłania te wymagają szybkiego leczenia operacyjnego.

Postępowanie po badaniu

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez 2 godziny po badaniu nic jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia. Przy silnych bólach jamy brzusznej , bądź czarnym stolcu należy powiadomić niezwłocznie lekarza.

CENNIK:
Kolonoskopia z biopsją w znieczuleniu z badaniem histopatologicznym 700 zł
Kolonoskopia z biopsją u dzieci w znieczuleniu + bad Hist-pat(jeden wycinek) 1200 zł
Polipektomia endoskopowa w znieczuleniu z badaniem histopatologicznym 700 zł
Gastroskopia + test Helicobacter  300 zł
Gastroskopia + bad Hist-pat (jeden wycinek) 350 zł
Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym + bad. Hp 550 zł
Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym + bad Hist-pat(jeden wycinek) 600 zł
  ł
Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym u dzieci + bad Hist-pat(jeden wycinek) 900 zł
   
Chirurgiczne usunięcie zmiany skórnej + bad. Hist-pat 300 zł
Rektoskopia + bad Hist-pat 300 zł
Usunięcie tłuszczaka 300 zł
Usunięcie ciała obcego ze skóry 250 zł
Operacja żylaków odbytu sposobem HEMORON 300 zł
Podwiązanie żylaków odbytu sp. Barrona (1 gumka) 200 zł
Leczenie „pajączków” nóg- mikroskleroterapia 250 zł
   
Porada lekarza specjalisty 120 zł
Porada lekarza specjalisty z badaniem USG jamy brzusznej 150 zł
Badanie USG-Doppler (naczyń) 120 zł
Badanie USG- Doppler (naczyń) z poradą specjalisty 240 zł
Usunięcie szwów, opatrunek 50 zł
Masaż aparatem BOA 30 zł
Stymulacja skóry lampą BIOPTRON 30 zł
Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz