Ginekologia

Oddziały zabiegowe » Ginekologia

UWAGA!!! 
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. 

Histeroskopia

Operacje z użyciem histeroskopu

 • diagnostyka i operacje narzadu rodnego
 • diagnostyka i operacje szyjki i jamy macicy

Badanie to polega na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego (wziernika) nazywanego histeroskopem, który wprowadzony jest przez pochwę do szyjki macicy, a następnie do jamy macicy.

Przy pomocy dodatkowych instrumentów wprowadzonych przez histeroskop do jamy macicy można pobierać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego oraz wykonywać niektóre zabiegi lecznicze.

Histeroskopia umożliwia ocenę zmian patologicznych endometrium i ustalenie zakresu tych zmian. Badanie można połączyć z jednoczesnym wykonaniem zabiegu terapeutycznego - np. z usunięciem zrostów wewnątrzmacicznych lub polipów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Krwawienia o nieustalonej etiologii (przyczynie).
 • Ocena stanu endometrium.
 • Niemożność zajścia w ciążę lub jej donoszenia.
 • Wady macicy.
 • Podejrzenie zrostów wewnątrzmacicznych.
 • Oglądanie ścian kanału szyjki (cerwikoskopia).
 • Podejrzenie przerwania ciągłości ściany macicy.
 • Pobieranie wycinków celowanych.

 

CENNIK:
 • Konizacja szyjki macicy

 • wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy 

 • Wycięcie albo zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina

1.100 zł
 • Biopsja kanału szyjki macicy

 • Wycinki z szyjki macicy

 • Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy

 • Biopsja pochwy 

 • Biopsja sromu

 • Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina lub marsupializacja

500 zł
 • histeroskopia diagnostyczna

 • Abrazja      

700 zł

 • histeroskopia operacyjna   

1.400 zł
Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz