Hematologiczna

Poradnie specjalistyczne » Hematologiczna

 lek. med. Agnieszka Kubala
specjalista chorób wewnętrznych oraz hematologii

 

Zakres porad obejmuje:

  • diagnostykę i leczenie niedokrwistości o różnym podłożu,
  • diagnostykę i leczenie chorób układu białkokrwinkowego (leukopenii, hiperleukocytozy,zaburzonych wartości określonych frakcji  leukocytów w rozmazie np. hipereozynofilii, limfopenii itp),
  • diagnostykę i leczenie zaburzeń układu krzepnięcia,
  • diagnostykę i leczenie małopłytkowości i nadpłytkowości,
  • diagnostykę powiększenia węzłów chłonnych,śledziony i wątroby (z wyłączeniem schorzeń o jasnym podłożu gastroenterologicznym i toksycznym w tym alkoholowym i polekowym),
  • leczenie ambulatoryjne powikłań po chemio i radioterapii,
  • leczenie i diagnostyka różnicowa objawów hematologicznych w chorobach innych układów np.autoimmunologicznych,reumatologicznych,nowotworowych.
CENNIK:
Porada lekarza specjalisty  120 zł
   
   
   
   
Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz