Otolaryngologia

Oddziały zabiegowe » Otolaryngologia

UWAGA!!! 
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. 

Operacje z użyciem techniki Celon

  • przerost nasady języka
  • przerost języczka
  • nadmiernie wiotkie i wydłużone podniebienie miękkie
  • przerost i obrzęk małżowin nosowych (naczynioruchowy nieżyt nosa)
  • przerost migdałków podniebiennych
  • polipy nosa
CENNIK:
Porada lekarza specjalisty 120 zł
Wycięcie podśluzowkowe małżowin nosowych dolnych metodą Celon 1.000 zł
Plastyka podniebienia metodą Celon 1.800 zł
Tonsillotomia metodą Celon 800 zł
Adenotomia u dzieci (usunięcie trzeciego migdałka) 1.800 zł
Adenotomia + Tonsillectomia u dzieci (usunięcie trzeciego migdałka+ migdałków podniebiennych) 2.400 zł
Adenotomia +drenaż u dzieci 2.400 zł
Adenotomia + Tonsillectomia+ drenaż u dzieci 2.800 zł
Współpracujemy z ubezpieczycielami

pzu axadirect compensa ipa generalidirect enel cos allianz polmed nfz