E-rejestracja
Rejestracja tel.: 698 991 577
kom.: 698 991 577

Psychoterapia

Pomoc psychoterapeuty

Skierowana jest do  wszystkich zgłaszających się po pomoc psychologiczną, bądź zastanawiają się nad psychoterapią indywidualną, psychoterapią małżeńską lub par.

Psychoterapia indywidualna

Jest specjalistyczną metodą leczenia wykorzystującą w sposób zamierzony konkretne oddziaływania psychologiczne. Psychoterapią leczymy zaburzenia emocjonalne, w skład których można zaliczyć:

  • stany lękowe – wywołane np. konfliktem uczuciowym bądź poczuciem braku bezpieczeństwa. To dobrze znane acz nie zawsze odpowiednio kojarzone, pocenie się, duszności, kołatania serca, występujące w sposób nadmierny. W poważnej formie przechodzą one w fobie lub ataki panicznego lęku
  • stany nerwicowe – w których charakterystyką są objawy związane z bezskutecznym poradzeniem sobie z lękiem, obsesyjne, nieracjonalne myśli, od których nie możemy się uwolnić, obsesyjne działania, kłopoty z koncentracją
  • depresja
  • wahania emocjonalne
  • problemy ze snem
  • zaburzenia odżywiania
  • problemy w relacjach z ludźmi – czyli stan utrzymującego się lęku przed odrzuceniem, który uniemożliwia wchodzenie w interakcje z innym człowiekiem, lęk przed byciem ocenianym paraliżujący działanie, poczucie niższości, brak motywacji do podjęcia rywalizacji

Podstawową ideą psychoterapii jest rozwiązanie konfliktów emocjonalnych, powodujących dyskomfort życia, poprzez badanie własnej nieświadomości.

Psychoterapia jako metoda leczenia ma jasno sprecyzowane zasady kwalifikacji, wstępnej diagnozy pacjenta i dalszego postępowania w procesie leczenia.

Pracuję w nurcie psychoanalitycznym Psychoterapia w tym nurcie wypracowała  całościową, spójną teorię dotyczącą wszystkich aspektów rozwoju psychicznego człowieka, źródeł dysfunkcji osobowościowych i emocjonalnych oraz ich związku z czynnikami biologicznymi i społecznymi. Stworzyła też skuteczne, praktyczne metody oddziaływania psychologicznego obejmujące całe spektrum życia psychicznego człowieka – jego emocji, uczuć, funkcji poznawczych, nieświadomych wzorców wewnątrzpsychicznych, złożonych wzorców relacyjnych, wzorów zachowań i szeregu innych.

Cennik

Wizyty umawiane na konkretną godzinę. Czas wizyty 50 min.

Koszt – 150 zł.