Nadrzędnym celem ustanowionej Polityki Jakości jest świadczenie usług medycznych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia – gwarantując przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, spełnianie pragnień i oczekiwań pacjentów w sposób zapewniający ich pełną satysfakcję.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz 27001:2013.Posiadamy międzynarodowy certyfikat nadany przez TÜV Rheinland potwierdzający wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

„EUROKLINIKA” Sp. z o.o. w swoich działaniach koncentruje się na ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług medycznych poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, rozwój infrastruktury zakładu oraz zapewnianiu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Staramy się ciągle poszerzać zakres naszych usług zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, kontrahentów oraz zapewniamy poprawne funkcjonowanie systemów przetwarzania informacji są podstawą naszej pracy i dalszego rozwoju.