Świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane w Euroklinice to kolejny etap poszerzania naszej oferty, by zapewniała ona łatwy dostęp do kompleksowych usług medycznych. Opieka w ramach POZ przysługuje ubezpieczonym Pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej poprzez złożenie deklaracji w Euroklinice ul. P. Skargi 9 w Bielsku-Białej.

Zakres świadczeń POZ obejmuje:

  • opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego)
  • opiekę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • opiekę położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Do świadczeń POZ należą w szczególności działania związane z:

  • badaniami i poradami lekarskimi
  • diagnostyką i leczeniem
  • kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe
  • szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień - pełna oferta szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

ul. Piotra Skargi 9, Bielsko-Biała.

Rejestracja telefoniczna 795 165 211 lub 33 472 38 91.

Cennik

Konsultacja lekarza rodzinnego

150 zł

Konsultacja pediatry

150 zł