Współpraca z ubezpieczycielami

Prywatne ubezpieczenie medyczne jest płatnym dopełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda osoba, która wykupi prywatną opiekę medyczną, w zamian za opłacanie określonych składek zapewnia sobie szybszy niż w NFZ dostęp do lekarzy specjalistów oraz licznych badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 

Euroklinika współpracuje z Ubezpieczycielami takimi jak PZU Zdrowie, Allianz, Polmed, Compensa, Inter Polska, Enel Med, Medica Assistance i wiele innych   Jeśli posiadasz polisę ubezpieczeniową jednej z poniżej wymienionych firm możez zrealizować wizyty lekarskie, badania, a także zabiegi operacyjne w Euroklinice.