Euroklinika aktualnie realizuje umowę zawartą ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach w poniższych rodzajach udzielania świadczeń:

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA:

ul. P. Skargi 9

43-300 Bielsko-Biała

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:

ul. Żółkiewskiego 40

43-300 Bielsko-Biała

 

LECZENIE SZPITALNE:

Ul. Żółkiewskiego 40

43-300 Bielsko-Biała

 


 • świadczenia lekarza POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia chirurgii naczyniowej
 • poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia urologiczna
 • oddział chirurgii ogólnej, zespół chirurgii jednego dnia
 • oddział chirurgii naczyniowej, zespół chirurgii jednego dnia
 • oddział gastroenterologiczny- zespół opieki dziennej
 • oddział otolaryngologiczny, zespół chirurgii jednego dnia
 • oddział ginekologiczny, zespół chirurgii jednego dnia

 

Uprzejmie informujemy, że zapisów na świadczenia zdrowotne, można dokonać: w godzinach 8:00 – 18:00:

 

Podstawą do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest skierowanie.  
W przypadku zapisów, na listę oczekujących na świadczenie w ramach Umowy z NFZ po raz pierwszypacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.