E-rejestracja
Rejestracja tel.: 698 991 577
kom.: 698 991 577

Hematologia

Zakres porad obejmuje:

  • Diagnostykę i leczenie niedokrwistości o różnym podłożu,
  • Diagnostykę i leczenie chorób układu białkokrwinkowego (leukopenii, hiperleukocytozy,zaburzonych wartości określonych frakcji  leukocytów w rozmazie np. hipereozynofilii, limfopenii itp), 
  • Diagnostykę i leczenie zaburzeń układu krzepnięcia,
  • Diagnostykę i leczenie małopłytkowości i nadpłytkowości,
  • Diagnostykę powiększenia węzłów chłonnych,śledziony i wątroby (z wyłączeniem schorzeń o jasnym podłożu gastroenterologicznym i toksycznym w tym alkoholowym i polekowym),
  • Leczenie ambulatoryjne powikłań po chemio i radioterapii,
  • Leczenie i diagnostyka różnicowa objawów hematologicznych w chorobach innych układów np.autoimmunologicznych, reumatologicznych, nowotworowych.

Cennik

Konsultacja hematologa

140 zł