E-rejestracja
Rejestracja tel.: 698 991 577
kom.: 698 991 577

Kardiologia

Zakres diagnostyki i badań:

 • EKG
 • ECHO serca
 • Holter EKG
 • pełny zakres badań analitycznych (m.in. cholesterol całkowity, HDL, tróglicerydy)

Diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego:

 • choroba niedokrwienna serca
 • choroba nadciśnieniowa
 • niewydolność serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • blok przedsionkowo – komorowy i  inne zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie
 • nabyte i wrodzone wady serca
 • choroby naczyń płucnych
 • kardiomiopatie
 • zespoły omdleniowe
 • kwalifikacja do implantacji stymulatora serca (rozrusznika)
 • kwalifikacja do koronarografii

Cennik

Konsultacja kardiologiczna

150 zł

Echo serca

120 zł

Założenie Holtera EKG

140 zł

EKG spoczynkowe

30 zł

Założenie Holtera RR

140 zł