E-rejestracja
Rejestracja tel.: 698 991 577
kom.: 698 991 577

Kardiologia

Zakres diagnostyki i badań:

 • EKG
 • ECHO serca
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • EKG próba wysiłkowa
 • pełny zakres badań analitycznych (m.in. cholesterol całkowity, HDL, tróglicerydy)

Diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego:

 • choroba niedokrwienna serca
 • choroba nadciśnieniowa
 • niewydolność serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • blok przedsionkowo – komorowy i  inne zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie
 • nabyte i wrodzone wady serca
 • choroby naczyń płucnych
 • kardiomiopatie
 • zespoły omdleniowe
 • kwalifikacja do implantacji stymulatora serca (rozrusznika)
 • kwalifikacja do koronarografii

Cennik

Konsultacja kardiologiczna

150 zł

Echo serca

120 zł

Założenie Holtera EKG

140 zł

EKG spoczynkowe

30 zł

Założenie Holtera RR

140 zł

EKG próba wysiłkowa

150 zł