E-rejestracja
Rejestracja tel.: 698 991 577
kom.: 698 991 577

Psychoonkologia

Poradnia psychoonkologiczna powstała na pograniczu psychologii i onkologii. Zakłada ona bliski związek i istotny wpływ psychiki na kondycję fizyczną człowieka oraz podkreśla rolę aspektów psychologicznych w procesie leczenia chorób nowotworowych i powrotu do zdrowia.

Psychoonkologia ma w zakresie swoich zainteresowań następujące obszary:

  • profilaktykę przeciwnowotworową;
  • pomoc psychologiczną  osobom chorującym na nowotwory i inne ciężkie przewlekłe schorzenia i ich bliskim na każdym etapie choroby - od momentu postawienia diagnozy do osiągnięcia terminalnego okresu choroby.