Operacje przepuklin

Przepuklina powstaje, gdy zawartość jamy ciała (np. fragment jelita) wydostaje się przez wewnętrzny otwór (kanał np. w ścianie brzucha), poza jej prawidłowe granice, powodując miękkie uwypuklenie. Przepukliną brzuszną nazywamy każdy typ przepukliny, w której worek przepuklinowy powstaje w wyniku przemieszczenia narządów z obrębu jamy brzusznej. Jest to bardzo powszechne schorzenie, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

 Przepuklina pachwinowa
Jest to najczęściej występujący typ przepukliny. Powstaje wtedy, gdy zawartość jamy brzusznej wydostaje się przez otwór w okolicy pachwiny. Rozróżniamy dwa rodzaje przepukliny pachwinowej: skośną i prostą. Przepuklina skośna powstaje, gdy worek przepuklinowy przedostaje się przez kanał w stronę worka mosznowego. Może ona osiągać bardzo duże rozmiary, wchodząc do moszny i powodując znaczne jej powiększenie. Przepuklina nosi wówczas nazwę mosznowej.Przepuklina prosta powstaje, gdy worek przepuklinowy przedostaje się bezpośrednio do pierścienia pachwinowego zewnętrznego przez otwór w tylnej ścianie brzucha położony przyśrodkowo od naczyń nadbrzusznych dolnych i nie schodzi do moszny. Zazwyczaj jest ona niewielka.

Przepuklina udowa
Powstaje wtedy, gdy worek przepuklinowy przechodzi przez kanał udowy i ujawnia się na udzie poniżej więzadła pachwinowego. Występuje prawie wyłącznie u kobiet. Osiąga niewielkie rozmiary - do kilku centymetrów średnicy. Bardzo łatwo ulega uwięźnięciu. Objawem przepukliny udowej jest uwypuklenie poniżej pachwiny.

Przepuklina pępkowa
Jest najczęściej wrodzoną przepukliną, występującą stosunkowo często u otyłych kobiet. Powstaje w kresie białej w otworze po naczyniach pępkowych tworząc powiększające się od kilku do kilkudziesięciu centymetrów średnicy uwypuklenie w samym pępku lub tuż obok niego.  Zawartość przepukliny szybko zrasta się z workiem powodując niemożliwość jej odprowadzenia.

Przepuklina brzuszna pooperacyjna
Jest powikłaniem wcześniej przebytych operacji jamy brzusznej. Powstaje wtedy, gdy worek przepuklinowy przechodzi przez otwór w ścianie brzucha powstały wskutek osłabienia tkanek w miejscu blizny po wcześniejszej operacji.
Objawy i dolegliwości towarzyszące przepuklinie.

Ogólnymi objawami i dolegliwościami związanymi z powstawaniem i istnieniem przepuklin są:

  • ból, pociąganie
  • uczucie pieczenia lub guza
  • promieniowanie bólu podczas wysiłku

W przypadkach dużych przepuklin:

  • zaburzenia procesu oddychania
  • osłabienie perystaltyki

Sprzyja powstawaniu przepuklin:

  • przewlekłe zaparcia
  • częsty kaszel
  • dźwiganie ciężkich przedmiotów
     

Cennik

Konsultacja do zabiegu

150 zł

Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

2500 zł

Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej z użyciem siatki (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

3000 zł

Operacja przepukliny udowej jednostronnej (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

2500 zł

Operacja przepukliny udowej jednostronnej z użyciem siatki (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

3000 zł

Operacja przepukliny pępkowej (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

2500 zł

Operacja przepukliny pępkowej z użyciem siatki (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

3000 zł

Przepuklina brzuszna pooperacyjna (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

2500 zł

Przepuklina brzuszna pooperacyjna z użyciem siatki (możliwość wykonania zabiegu w ramach ubezpieczenia w NFZ)

3000 zł

Chirurgia ogólna Oddziały zabiegowe

W oddziale chirurgii ogólnej prowadzona jest diagnostyka i leczenia chorób jamy brzusznej, naczyń, w tym kończyn dolnych, różnego rodzaju zmian skórnych oraz nowotworów.
Zobacz również